Als wij bouwen op de tuin

 Als wij bouwen op de tuin! bouwenopdetuin

In de afgelopen maanden is weer eens gebleken dat velen van u graag bouwen op de tuin. De bouwcommissie kreeg vele aanvragen voor een bouwvergunning binnen.

Let op:            

Voor tuinhuisjes, kweekkassen en overkappingen moet u altijd een bouwvergunning aanvragen.
Sinds 1 april 2014 zijn de regels aangescherpt door de Gemeente Alphen aan den Rijn.

Om te voorkomen dat een aanvraag niet wordt geaccepteerd, hier nog even de spelregels op een rij. Uw bouwaanvraag voor de gemeente Alphen aan den Rijn moet aan de volgende eisen voldoen:

 •  U plaatst op de tekeningen duidelijk uw tuinnummer en naam.
 • U maakt een tekening op schaal van uw tuin en geeft op deze tekening aan waar het bouwsel komt te staan. Hierbij moeten de afmetingen van het bouwsel in de tekening zijn opgenomen (lengte,  breedte en de afstanden tot de rand van uw tuin).
 • U maakt een tekening (op schaal) van het te bouwen object. Ook hier moeten de maten (lengte, breedte en hoogte) in de tekening zijn opgenomen.
 • U dient de tekeningen in bij de bouwcommissie en betaald de legeskosten.
 • U mag pas bouwen, nadat de vergunning door de gemeente Alphen aan den Rijn is afgegeven.
 • Uw aanvraag voldoet aan de volgende regels:
 • Bij een tuin van maximaal 150 m2 mag het huisje niet groter zijn dan 5 m2 (b.v. 2 m x 2,50 m) en de nokhoogte mag niet meer zijn dan 2.85 m;
 • Bij een tuin van meer dan 150 m2 mag het huisje niet groter zijn dan 14m2 (b.v. 2,50 m x 5,60 m of 3 m x 4.65 m) en de nokhoogte mag niet meer zijn dan 2.85 m;
 • Broeibakken of kassen mogen niet groter zijn dan 10% van de tuinoppervlakte doch niet meer dan 20 m2 ;
 • Een kas mag niet hoger zijn dan 2,85 m en een broeibak niet hoger dan 0,70 m;
 • De gemeente meet voor de bepaling van de oppervlakte bij een schuur/berging de buitenkant van de wanden. Een dak overstek (rondom) van gemiddeld 50 cm wordt niet bij het oppervlak gerekend.
 • Een afdak/luifel/carport is niet toegestaan en wordt gezien als een schuur/berging (of als een onderdeel van een schuur/berging) en valt onder de 5 of 14 m2 ;
 • Het bovenaanzicht van het bouwsel wordt gezien als maat voor de 5 of 14 m2 ;
 • Het bouwmateriaal van het huisje moet hout zijn, bij voorkeur horizontaal aangebracht;
 • De kleur moet bruin, groen of zwart zijn;
 • Het dak moet met golfplaten ( kleur grijs of antraciet) bedekt zijn;
 • Tussen de bouwsels moet minimaal 3 m ruimte zijn;
 • Een bouwsel moet minimaal 3 meter uit de slootkant staan;
 • Een bouwsel moeten minimaal 1 meter uit de erfscheiding staan;
 • Andere materialen mogen alleen met toestemming van de gemeente Alphen aan den Rijn worden gebruikt.

Verder willen wij u nog wijzen op de regels voor afscheidingen:

 • Afscheidingen rondom de tuin mogen niet hoger zijn dan 1 meter. Hiervoor geen plastic schotten gebruiken!
 • Een afscheiding van groenaanplant niet hoger mag zijn dan 1,50 m en niet breder dan 0,60 m.

Alleen bouwaanvragen die aan de gestelde regels voldoen, worden in behandeling genomen door de bouwcommissie. We rekenen hierbij op uw medewerking. U kunt deze aanvraag indienen bij:    bouwvergunning@vtvalphen.nl

mag_welmag_niet

 

Printbaar pdf document klik hier of kijk hier onder:

Als wij bouwen op de tuin