Inschrijfformulier

Inschrijfformulier VTV Alphen

Versie: 2020.05.07

  Achternaam (verplicht)

  Voornamen/-letter(s) (verplicht)

  Geboorte datum(bijvoorbeeld 09-12-1966) (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Huistelefoon nummer (verplicht)

  Mobiel nummer (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Bank- of gironummer (verplicht)

  Geeft zich hierbij op als lid van de Volkstuinvereniging Alphen.

  Bij aanvang van het lidmaatschap is een borg verschuldigd. De hoogte ervan is afhankelijk van de grootte van de tuin. De borg bedraagt bij een tuin t/m 200 m2 € 50; bij meer dan 200 m2 is de borg € 75. Dit bedrag dient direct, bij aanvang lidmaatschap, te worden betaald.

  De huurder is bereid indien nodig enige malen per jaar werkzaamheden te verrichten ten behoeve van het onderhoud van de tuineilanden.

  Bouwsels zijn uitsluitend toegestaan na aanvraag bouwvergunning!

  Heeft u eerder een volkstuin gehad? (verplicht)

  JaNee

  Zo ja, waar? (verplicht)

  Bent u bereid u in te zetten voor de vereniging?

  Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld in de terreincommissie zie volgende vraag. (verplicht)

  JaNee

  Wilt u meer weten over commissies en andere hulp en wenst u informatie neem contact op Klik hier na verzending!

  Eventuele opmerkingen

  Geef een reactie